top of page
Modern Classroom

Warsztaty dla uczniów

Nasze szkolenia dla uczniów są indywidualnie dostosowane do wieku dzieci i młodzieży, które mają brać udział w warsztatach. Każde szkolenie zostało przygotowane w oparciu
o aktualną wiedzę teoretyczną i wsparte doświadczeniem zawodowym naszego zespołu.Warsztaty trwają 2h lekcyjne (90 minut), możliwe uczestnictwo do 45 uczniów. Możliwe jest również przygotowanie indywidualnego szkolenia w wybranej przez klienta tematyce.

Lista szkoleń

mindsupport_background.png

1

Samoocena - ile jesteś wart?

2

Relacje z rówieśnikami - czy warto się integrować?

3

Zasady dobrej komunikacji z innymi.

4

Sytuacje konfliktowe - jak je rozwiązywać?

5

Profilaktyka zaburzeń odżywiania - anoreksja i bulimia.

6

Motywacja - z pewnością dam radę!

7

Techniki pracy umysłowej - zasady skutecznego uczenia się.

8

Stres - jak go poznać i jak nad nim panować.

9

Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych.

10

Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych, depresji i stanów lękowych.

11

Możliwości i zagrożenia internetu - jak mądrze z niego korzystać?

12

Agresja i przemoc - zachowania nietolerowane społecznie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Napisz do nas. 

bottom of page