top of page

Diagnostyka indywidualna

Na czym polega?

Diagnostyka indywidualna polega

W trakcie zlecenia klient otrzyma:

Projekt zakresu pracy dostosowany do cech i talentów pracowników

Propozycje zmian prowadzące do optymalizacji

Prezentację warunków pracy optymalnych dla pracowników

Wsparcie oraz doractwo w ustalaniu nowych metod, odpowiedzi na pytania pracodaawcy i pracowników

Indywidualne cechy pracownika warte rozwoju

Alexa Young, CA

“Testimonials provide a sense of what it's like to work with you or use your products. Change the text and add your own."
bottom of page